Luật Hóa đặt Cược Thể Thao: Khó, Nhạy Cảm, Nhưng Phải Làm!

Posted on
luật Đặt cược thể thao được Luật hóa

Cần có thời gian kiểm nghiệm? Ngược lại, ĐB Phan Thái Bình (Quảng Nam) cho rằng chúng ta không quy định trong luật thì thực tiễn vẫn đã và đang diễn ra những vấn đề đặt cược. “Chúng ta để tràn lan như vậy hay chúng ta có hành lang pháp lý để chúng ta quản lý chặt hơn thì cần nghiên cứu. Theo ĐB Trí, chúng ta đã có những quy định để không cho phép nhưng nhìn chung chưa hiệu quả. Chính phủ đã có Nghị định số 06, nhưng nghị định không phải luật. Việc sửa đổi luật đã được thông qua từ năm 2006 và không biết bao lâu nữa mới sửa lại luật này. “Tôi đồng ý đưa vấn đề đặt cược thể thao vào luật sửa đổi này như ý kiến của 19/27 thành viên của Chính phủ”, ĐB nói. “Cá cược thể thao có lẽ là một thú vui, dĩ nhiên thú vui này dễ bị mang tính cờ bạc, ăn thua và có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Vậy việc này rất cần phải được quản lý.

Chúng ta không ủng hộ cờ bạc, nhưng cần ủng hộ việc quản lý một thú vui phổ biến của người đời để việc đó đừng bị xấu đi, đừng bị biến tướng và bị bỏ rơi không quản lý. Tôi nghĩ thật dễ cho tôi và những ĐBQH nếu gặp phải vấn đề khó thì chúng ta bỏ qua, chúng ta cấm. Xin đừng để việc cá cược thể thao trong luật pháp thì cấm nhưng trong thực tế thì xảy ra lén lút hoặc thậm chí là bùng nổ. Xin đừng thêm một lần để vấn đề cá cược thể thao lại dậm chân tại chỗ hàng thập kỷ nữa- từ bây giờ. Bên cạnh đó, cũng nhiều ý kiến nói rằng đây là vấn đề rất phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội, do đó chưa nên quy định trong luật.

Được phép từ chối nhận đặt cược của các đối tượng không được phép tham gia đặt cược theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định này. Thanh toán đầy đủ, kịp thời các giải thưởng cho người chơi khi trúng thưởng. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật Việt Nam về mọi hoạt động kinh doanh đặt cược của doanh nghiệp. 2. Doanh nghiệp chỉ được tổ chức các cuộc đua ngựa, đua chó tại trường đua đã được cơ quan, quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật. 4. Các cuộc đua phải được tổ chức đúng quy trình theo Điều iề đua của doanh nghiệp được công bố. 1. Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó phải xây dựng Điều lệ đua và phải được Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt trước khi ban hành.

Các nội dung khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật. Công bố công khai Điều lệ đua tại trường đua, trụ sở chính của doanh nghiệp, điểm bán vé đặt cược cố định và trên trang thông tin điện tử của doanh nghiêp (nếu có). 3. Trường hợp sửa đôi, bô sung Điều lệ đụa phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Chó đua tham gia các cuộc đua phải là loại chó thuộc chủng loại Greyhound được thuần dưỡng, huến luyện để chạy đua. Không có quan hệ gia đình với bât kỳ chủ ngựa đua khác có ngựa đua tham gia trong cuộc đua, bao gồm: Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột. 1. Trọng tài là người do danh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó lựa chọn đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn Trọng tài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Kiểm tra các điều kiện tổ chức đua ngựa, đua chó theo quy định tại Điều 24 của Nghị định này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *